ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 ส.ค. 65 ผต.ทส.(นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 ส.ค. 65 ผต.ทส.(นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

แกลเลอรี่