ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ควงแขน “จตุพร” รับ “นายกฯ ประยุทธ์” ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาญจนบุรี ยินดีกับพี่น้องประชาชน มีแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ คุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ

“วราวุธ” ควงแขน “จตุพร” รับ “นายกฯ ประยุทธ์” ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาญจนบุรี ยินดีกับพี่น้องประชาชน มีแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ คุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ

“วราวุธ” ควงแขน “จตุพร” รับ “นายกฯ ประยุทธ์” ติดตามการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ จ.กาญจนบุรี ยินดีกับพี่น้องประชาชน มีแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ คุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศ


วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ติดตามการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ณ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยได้แสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบความสำเร็จในการหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง 15 โครงการ ครอบคลุม 11 จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง 


ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการสำรวจพื้นที่ขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 3 จุด ซึ่งปริมาณน้ำใต้ดินมีเพียงพอเลี้ยงพื้นที่เขตแห้งแล้งทั้งหมดได้ ถ้ามีการบริหารจัดการระบบน้ำได้เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสร้างสถานีสูบน้ำโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ 1 แห่ง และที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา 2 แห่ง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมรายปี 4.68 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านด้วยน้ำดื่มบริการฟรี ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี โดยนายกฯ ขอให้ทุกภาคส่วนต่อยอดโครงการเพื่อกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด และนำไปสู่การกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่