ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3-4 ส.ค. 65 ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ณ จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี

วันที่ 3-4 ส.ค. 65  ผต.ทส. (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2  ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ณ จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี

แกลเลอรี่