ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5 ส.ค. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม

วันที่ 5 ส.ค. 65 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส.  เข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่