ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” แถลงผลสำเร็จเวที TCAC ย้ำ Climate change เป็นเรื่องของเราทุกคน

“วราวุธ” แถลงผลสำเร็จเวที TCAC ย้ำ Climate change เป็นเรื่องของเราทุกคน

“วราวุธ” แถลงผลสำเร็จเวที TCAC ย้ำ Climate change เป็นเรื่องของเราทุกคน

วันนี้ (6 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงความสำเร็จ "The Way Forward ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand’s Climate Actions: The Way Forward)" ในการจัดการประชุม การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) พร้อมสรุปการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตลอดการจัดงาน คิดเป็น 67.90 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการประชุม (Carbon Neutral Event) โดยมีผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกล่าวถ้อยแถลง ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พร้อมย้ำจุดยืน ว่า สิ่งที่เราทำไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด Climate change ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน

นายวราวุธ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมขอให้เวทีแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนในการขับเคลื่อน และตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศ สู่การขับเคลื่อนงานในเชิงพื้นที่ แต่ละจังหวัด แต่ละชุมชน และสู่ประชาชน ด้วยการเริ่มต้นง่าย ๆ จากตัวเราทุกคน จากการปรับวิถีชีวิตประจำวัน แม้สุดท้ายแล้วก๊าซเรือนกระจกจะไม่มีวันหมดไป แต่สามารถลดลงได้จากเทคโนโลยี และความร่วมมือของทุกคน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อต่อยอดและผลักดันไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ.2050 และการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2065 ต่อไป

แกลเลอรี่