ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. นี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

ทส. เชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. นี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

ทส. เชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 10 ส.ค. - 31 ธ.ค. นี้ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติที่สุด เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นอกจากเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามแล้ว พระองค์ท่านยังได้เสด็จเยือนถึง 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยจะแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันที่ 10 ส.ค. หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงฯ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณ อุ่นจากฟ้า สู่มหาชลาลัย” กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน โดยพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร และนิทรรศการการเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ตลอดจนการลงนามถวายพระพรตลอดเดือนสิงหาคม ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และการจัดแสดง “ไดโนแรพเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” เป็นต้น 

แกลเลอรี่