ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำคนเพชรปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา “พระพันปีหลวง”

ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำคนเพชรปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา “พระพันปีหลวง”

ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำคนเพชรปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา “พระพันปีหลวง”

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 09:19 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนตําบลบางครก และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางครกและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ที่ปรึกษา รมว.ทส. กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 เป็นห้วงเดือนมหามงคล คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบพระชนมพรรษา 44 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบพระชนมพรรษา 70 พรรษา และในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบพระชนมพรรษา 90 พรรษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรี จึงได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 390 ต้น บริเวณถนนทางเข้าวัดวัดเขาตะเครา ซึ่งในอนาคตเส้นทางเข้าวัดเขาตะเคราจะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ชุมชนได้สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนต่อไป 

แกลเลอรี่