ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"อนุรักษ์โลกสีคราม ทส. เปิดตัว Blue Carbon Society“

"อนุรักษ์โลกสีคราม ทส. เปิดตัว Blue Carbon Society“

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีโสภณ ทองดี และผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมเสวนา ปฏิบัติการอนุรักษ์โลกสีคราม กับการเปิดตัวของ “Blue Carbon Society“ และร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษ เรื่อง “Earth Amazing Day” จัดโดยสมาคม Blue Carbon Society ณ โรงภาพยนตร์ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น ๖ สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จัก Blue Carbon ผ่านภาพยนตร์ธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ ในการสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงเกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

แกลเลอรี่