ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 16 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)

วันที่ 16 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)

แกลเลอรี่