ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.ทส. หวัง ทสม. 6 รุ่น สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. หวัง ทสม. 6 รุ่น สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ปรึกษา รมว.ทส. หวัง ทสม. 6 รุ่น สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (16 กันยายน 2565) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ทส.จังหวัดเพชรบุรี นำเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2565

ที่ปรึกษา รมว.ทส.  กล่าวว่า การได้พาเครือข่าย ทสม.จังหวัดเพชรบุรี รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย ของปีงบประมาณ รวมทั้ง 5 รุ่นก่อนหน้านี้ มาศึกษาดูงาน ยังอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ใช่เพียงแต่ต้องการให้ ทสม. หวงแหนสถานที่แห่งนี้ไว้เพียงเพราะที่แห่งนี้ คือมรดกโลกเพียงเท่านั้น แต่ให้หวงแหนไว้ในฐานะที่ทุกคน คือ ทสม. คือ คนเพชรบุรี อีกทั้งยังหวังให้เครือข่าย ทสม. หลอมรวมจิตใจกันเป็นหนึ่งเดียว ในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างทีมทำงาน เป็นเครือข่าย ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานด้านการอนุรักษ์ให้สำเร็จ สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลสืบไป

โดยได้ศึกษาดูงาน ณ วนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และวนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนและป่าชายหาด ตลอดจนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (โครงการชั่งหัวมัน) อ.ท่ายาง และพื้นที่มรดกโลกของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีเครือข่าย ทสม. จาก ต.ชะอำ ต.ท่าแร้ง ต.หนองขนาน ต.บางเก่า และ ต.บ้านหม้อ จ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน  

ทั้งนี้ เครือข่าย ทสม. ที่เข้ารับการศึกษาดูงาน จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ทสม. เพื่อให้เครือข่าย ทสม.ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน นำไปต่อยอด พัฒนา พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

แกลเลอรี่