ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 130 ปี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 130 ปี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 130 ปี บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 19.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส ) พร้อมด้วยนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435  โดยมี นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการและกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Capella กรุงเทพมหานคร

นายจตุพร ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในการดำเนินงานของบริษัทเชลล์มาอย่างยาวนาน ตลอดจนการมุ่งมั่นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยประกาศการเป็น Net-zero energy business ภายในปี ค.ศ. 2050 อีกทั้งการตั้งเป้าหมายที่จะปลูกป่าในประเทศไทย 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางธรรมชาติ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ต่อไปได้ 

ปกท.ทส. ยังได้กล่าวอีกว่า ล่าสุด ยังได้มีการลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต ระหว่าง สถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต หรือ FTI : CC/RE/REC X Platform (FTIX) ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ และเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสนับสนุนตลาดคาร์บอนภายในประเทศ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำ ถึง หัวใจสำคัญ 4 ข้อ ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 ได้แก่ นโยบาย/กฎหมาย  เทคโนโลยีด้านการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เงินทุน และการมีส่วนร่วม ซึ่ง ทส.ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างได้เพียงลำพัง แต่ต้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน 

แกลเลอรี่