ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"รมว.วราวุธ" เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

"รมว.วราวุธ" เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565

"รมว.วราวุธ" เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565


วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรับมอบเงินบริจาค จาก “ครอบครัวดารกมาศ” เข้ากองทุนสวัสดิการกระทรวงฯ เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกฯ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


นายวราวุธ ได้กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า ที่ผ่านมาได้เห็นความทุ่มเทของทุกท่านในการทำงานเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งทุกท่านล้วนมีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ หรือแม้แต่ใต้พื้นดิน อีกทั้งยังช่วยพลิกบทบาทความสำคัญของภารกิจกระทรวงฯ สู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ถึงแม้ทุกท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ความรัก ความผูกพัน และความเป็นชาว ทส. จะยังคงอยู่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิติของการอนุรักษ์และการทำงานเพื่อประเทศไทยจะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกท่านตลอดไป


สำหรับปีงบประมาณ 2565 มีผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน ประเภทบริหารระดับต้น จำนวน 3 ท่าน รวมถึงผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 14 ท่าน และระดับชำนาญการพิเศษลงมา จำนวน 31 ท่าน

แกลเลอรี่