ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือ ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ทส. หารือ ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ทส. หารือ ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลาประมาณ 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) และคณะ ได้ร่วมกันพบปะหารือกับผู้แทนระดับสูงของกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีในการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม 3R ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

โดยในการพบปะกันครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านความรู้และเทคโนโลยี ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ภาพ: ระพีพัฒน์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่