ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 15 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดลำปาง

การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 15 วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดลำปาง