ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” (Rayong Sea View Run for Ranger 2018)

ทส. จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” (Rayong  Sea View Run for Ranger 2018)

ทส. จัดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” (Rayong  Sea View Run for Ranger 2018)

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมจัดโครงการวิ่งการกุศลเลียบชายทะเลเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล

            วันนี้ (25 มีนาคม 2561) พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Rayong  Sea View Run for Ranger 2018) โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนในพื้นที่ นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวกว่า 5,000 คน ณ ส่วนธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

            พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เหล่าเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ได้ปฎิบัติงานในการรักษาทรัพยากรของชาติ ทั้งทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรทางทะเลอย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อรักษามรดกของชาติเหล่านี้ไว้แด่ชนรุ่นหลังสืบไป จากสถิติข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ประสบภยันตรายจากการปฎิบัติหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ.2557-2560 มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 13 คน และเสียชีวิติ 42 คน

            ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์และครอบครัวที่ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรของชาติ

 

แกลเลอรี่