ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

ทส.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561

   วันนี้ (26 มี.ค.61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเป็นการบรรยาย พร้อมทั้งชี้แจงเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1) เรื่องตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  2) เรื่องตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

  3) การบรรยาย เรื่องดัชนีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   อนึ่งในการประชุมดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายเรื่อง การปรับทิศทางการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  พร้อมร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

 

ข่าว : อนัญญา / ภาพ : ชิชาญา

แกลเลอรี่