ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ

   วันนี้ (27 มี.ค.61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดอบรมฯ พร้อมด้วยนายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ ทส. จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปพัฒนางานข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยาย

 

ข่าว : อนัญญา / ภาพ : ชิชาญา

แกลเลอรี่