ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นรูปแบบ (Model) ในการขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ

การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหารของคนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 209 ตำบล 138 อำเภอ 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยการนำข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทำหลักสูตรเพื่อสอนเด็ก โดยได้เน้นย้ำให้ตรวจรายละเอียดของเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และทำให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และพบว่าบางพื้นที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีลดลง

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า เมื่อเด็กมีความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องการรับประทานอาหารแล้ว ก็จะทำให้เด็กระวังเรื่องอื่น ๆ เพิ่มด้วย ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจึงเรื่องสำคัญในการต่อยอดไปถึงโครงการอื่นได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และจริงจังกับการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตอันใกล้

http://mnrenew.wewebplaza.com/th/news/detail/8

 

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ในพื้นที่ของท่าน

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 40 ครั้ง