ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ของกรมควบคุมมลพิษ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งได้พบปะหารือกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้จัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรวจวัดในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ในด้านมลพิษทางอากาศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดน
 
ภาพและข่าว: กันต์ธีร์, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่