ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิญชวน คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561 (Earth Day 2018 THAILAND)

ทส. เชิญชวน คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ในวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561 (Earth Day 2018 THAILAND)

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดงานวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561 Earth Day 2018 THAILAND  ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
             โดยในปีนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันแสดงบทบาทในการดำเนินงาน และร่วมส่งสารความร่วมมือจากพลังคนรุ่นใหม่ หรือ Active Citizen ในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อช่วยกันปกป้องคุ้มครองโลกจากวิกฤติภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตของมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
          - การจัดแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง “วิกฤติขยะพลาสติก วิกฤติโลกร้อน” โดยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะพบกับลูกบอลยักษ์ One Tonne of CO2  ขนาด 10.07 เมตร
          - การจัดแสดง 3D Street Painting สะท้อนวิกฤติโลกร้อน รวมถึงการแสดงดิสเพลย์หมีขาว upcycling Christmas ซึ่งเป็นการรณรงค์การนำกลับมาใช้ใหม่
          - การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคนรุ่นใหม่ กับบริบท “รักษ์โลก พลังคนรุ่นใหม่ ต้องช่วยกัน”  โดยคณะลำตัด หัดกับแม่ศรีนวล คณะพ่อหวังเต๊ะ-แม่ศรีนวล
          - การแสดงมุมมองของเยาวชนต่อการคุ้มครองโลก  โดยน้องณัชชา เจ้าของวลีฮิต “ดูปากณัชชา  นะคะ”
          - การแสดงนุ่งห่มตามวิถีไทย​ ร่วมใจรักษ์โลก  การแสดงละครเวทีพี่น้ำดื่ม น้อง Cap Seal รักนี้เพื่อโลก
          - การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “แผนรณรงค์ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ประเภทนิสิตนักศึกษาและประเภทประชาชนทั่วไป
          - การเดินรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน โดยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้แทนภาคีภาคส่วน และจิตอาสา ร่วมเดินรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ณ หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ MBK บริเวณทางเชื่อม (Skywalk) สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
           นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 มีการจัดแสดงนิทรรศการย่อยและการติดเข็มกลัดวันคุ้มครองโลกรณรงค์ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน ให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในวันประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล อีกทั้งจะมีการกล่าวเชิญชวนลดขยะพลาสติก ลดโลกร้อนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ อีกด้วย

ภาพ : อาทิตยา , ข่าว , เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ ​

แกลเลอรี่