ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อธิบดี ทช.ยันสะพานชมป่าเลนตราดชำรุดซ่อมเสร็จก่อนสงกรานต์

อธิบดี ทช.ยันสะพานชมป่าเลนตราดชำรุดซ่อมเสร็จก่อนสงกรานต์

อธิบดี ทช.ยันสะพานชมป่าเลนตราดชำรุดซ่อมเสร็จก่อนสงกรานต์

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเด็น สะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านนาใน หรือที่เรียกกันว่า “สะพานแดง” พื้นที่บ้านสลักเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด แหล่งท่องเที่ยวสำคัญชำรุดมานานกว่า 1 ปี โดยผู้ใช้โซเชียล เฟชบุ๊ก ได้โพสต์ภาพ ความชำรุดของสะพานดังกล่าว และได้เรียกร้องหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งซ่อมแซม ปรับปรุง นั้น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ว่า กรณีดังกล่าวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตราด จำนวน 81,800 บาท เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมสะพานเพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2561 ซึ่งกรมฯ ขออภัยในความไม่สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งหลายด้วย โดยปัญหาดังกล่าวกรมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นมาโดยตลอด แต่กรณีที่เป็นข่าวนั้นต้องใช้งบประมาณเยอะ จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการบ้าง ขอชี้แจงและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชนให้เข้าใจในประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย

นายจตุพร กล่าวว่า สำหรับสะพานชมป่าชายเลนบ้านสลักเพชรเหนือ ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเกาะช้าง มีความกว้าง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 750 เมตร ในบริเวณป่าชายเลนแห่งนี้ นอกจากจะมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิดขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว เมื่อเดินไปถึงช่วงกลางสะพานจะมีทุ่งโปรงทองที่มีสีสันสวยงามบริเวณกว้าง ประกอบกับฉากหลังที่เป็นทิวเขาสลักเพชรทอดยาว ซึ่งเป็นจุดที่ดึงดูดให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้มาถ่ายภาพที่สวยงามและแปลกตา เมื่อเดินไปถึงสุดสะพานจะมองเห็นปากอ่าวสลักเพชร และสามารถชมทัศนียภาพได้รอบทิศทางแบบพาราโนมา จึงถือได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ และได้มีการกำหนดไว้ในโปรแกรมการท่องเที่ยวเด่นๆ ของพื้นที่เกาะช้าง

อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะขอฝากให้ประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแล รักษา โดยไม่เก็บทำร้าย ทำลาย ทิ้งขยะของเสียต่างๆ ในสถานที่ดังกล่าว เพราะสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติเท่านั้น แต่มันเป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศป่าชายเลนที่ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์อีกจำนวนมากที่มีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงผู้คนที่สำคัญอีกด้วย “นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย”

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่