ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัดประชุม Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

สป.ทส. จัดประชุม Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

วันนี้ (10 เมษายน 2561 ) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม Morning Talk “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า” เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงาน 76 จังหวัด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภายในกระทรวง ซึ่งประเด็นการประชุมฯ ที่สำคัญ ได้แก่ แนวทางการปรับบทบาทขององค์การที่เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง การชี้แจงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ แนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เข้ากับการปฏิรูปประเทศ แนวทางการรับทราบคำสั่งด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) นอกจากนี้ได้ร่วมกันปรึกษาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการในส่วนกลางและในพื้นที่ และถือโอกาสสวัสดีดีปีใหม่ไทยเจ้าหน้าที่ ทส.ในพื้นที่ด้วย

ภาพ / ข่าว และเผยแพร่ : ปริญญา

แกลเลอรี่