ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ หจก. หมอนนุ่มเพราะเนื้อนิ่ม

ทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ หจก. หมอนนุ่มเพราะเนื้อนิ่ม

ทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ หจก. หมอนนุ่มเพราะเนื้อนิ่ม

วันที่ 21 เมษายน 2561 ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สสภ.13 (ชลบุรี)  ร่วมกับ ทสจ.ชลบุรี และศูนย์ คพ. EEC ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ และตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรณีเพลิงไหม้โรงงานหมอนนุ่มเพราะเนื้อนิ่ม ตั้งอยู่เลขที่49/6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ประกอบกิจการทำที่นอนและชิ้นส่วนประกอบของที่นอนจากวัสดุรีไซเคิล ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-23(1)-2/55 โรงงานนี้เคยเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้มาแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดปี 2557 และโรงงาน ยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จากการตรวจสอบ พบว่าเหตุเพลิงไหม้ แบ่งเป็น 2 จุด จุดแรกเป็นโรงเก็บวัสดุด้านหน้า สภาพเพลิงไหม้และอาคารทรุดตัว แต่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ส่วนพื้นที่ด้านหลังโรงงาน เป็นพื้นที่ฝังกลบวัสดุไม่ใช้แล้ว ส่วนพื้นที่ตอนกลางของโรงงานเป็นที่เก็บวัตถุดิบ แต่ไม่มีเพลิงไหม้แต่อย่างใด คณะเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าเพลิงที่ไหม้พื้นที่ส่วนหลังโรงงานอาจเกิดจากการตั้งใจเผา ขณะตรวจสอบยังควบคุมเพลิงไม่ได้เนื่องจากรถไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ จนเวลาประมาณ 14.00 น. จึงสามารถนำรถแม็คโคร และรถฉีดน้ำเข้าพื้นที่ได้ และในช่วงเย็นมีฝนตกหนัก ทำให้เพลิงเริ่มสงบ

จากการตรวจสอบไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต บริเวณโดยรอบ โรงงานมีชุมชนไม่หนาแน่น ชุมชนได้รับกลิ่น ควันเป็นระยะตามทิศทางของกระแสลม ศคพ.ตอ. ได้ตรวจวัดประเมินมลพิษฉุกเฉินทางอากาศเบื้องต้นภายในพื้นที่โรงงาน พบ VOCs (สารอินทรีย์ระเหยง่าย) มีค่าอยู่ในช่วง 1.9 - 2.1 ppm  บริเวณชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านท้ายลม พบว่า จุดที่ 1 ตรวจไม่พบค่า VOCs และ HCHO (ฟอร์มาลดีไฮด์)เนื่องจากลมมีการเปลี่ยนทิศ จึงเข้าตรวจวัดในจุดที่ 2 ซึ่งห่างจากโรงงานที่เกิดเพลิงไหม้ ประมาณ 300 เมตร พบค่า HCHO มีค่าอยู่ในช่วง 0.9 - 1.15 ppm ซึ่งมีค่าเกินกว่าค่าขีดจำกัดรับสัมผัสระดับที่ 1 อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลหมอนนาง ได้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบหากมีอาการเจ็บป่วยให้ไปรวมกันที่ รพ.สต.หมอนนาง โดยเทศบาลตำบลหมอนนางได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่ด้านการสาธารณสุขเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน กรณีน้ำที่ใช้ในการดับเพลิง เจ้าหน้าที่และเจ้าของโรงงานได้ช่วยกันปิดกั้นมิให้น้ำไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ โดยทำการรวบรวมเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานเพื่อรอบริษัทรับจ้างนำไปบำบัดต่อไป หากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แกลเลอรี่