ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ทุบสถิติสงกรานต์คึกคักประชาชนเกือบ 1.3 แสนคน พากันเที่ยวสวนป่า ช่วยกระจายคนจากอุทยานยอดนิยม"

"ทุบสถิติสงกรานต์คึกคักประชาชนเกือบ 1.3 แสนคน พากันเที่ยวสวนป่า ช่วยกระจายคนจากอุทยานยอดนิยม"

"ทุบสถิติสงกรานต์คึกคักประชาชนเกือบ 1.3 แสนคน พากันเที่ยวสวนป่า ช่วยกระจายคนจากอุทยานยอดนิยม"

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เปิดเผย ผลการการดำเนินงานในการสนองนโยบายคืนความสุขให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 พบว่าประชาชนให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากรวมทั้งสิ้น 129,044 คน ทั้งสวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี รวม 38 แห่งทั่วประเทศ สำหรับจำนวนผู้เข้าชมมากที่สุด คือ #สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชม จำนวน 27,900 คน รองลงมา คือ #สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง มีประชาชนเข้ามาเที่ยวชม 18,759 คน และกระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ ดังนี้ #สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก #สวนรุกชาติซับชมภู จังหวัดเพชรบูรณ์ #สวนรุกขชาติห้วยโรง จังหวัดแพร่ #สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี #สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ #สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี #สวนรุกขชาติรักษะวาริน จ.ระนอง #สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี #สวนรุกชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ #สวนรุกขชาติช่อแฮ จังหวัดแพร่ #สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร #สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง #สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ด #สวนรุกขชาติคูเมือง จ.สิงห์บุรี #สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีควนเขาวัง จังหวัดสงขลา #สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี #สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา #สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี #สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ จังหวัดอุบลราชธานี #สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ #สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี #สวนรุกขชาติไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ #ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 จังหวัดลำปาง #สวนรุกขชาติเมืองราด  จังหวัดเพชรบูรณ์ #สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินีภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ #สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงและสวนรวมพรรณไม้ป่า60พรรษา มหาราชินี ภาคกลาง #สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง จังหวัดหนองคาย #สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง สวนรุกขชาติ60ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สวนรุกขชาติห้วยทรายขาว จ.แพร่ สวนรุกขชาติเชตวัน จ.แพร่ สวนรุกขชาติพระบาท จ.ลำปาง ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 จังหวัดขอนแก่น สวนรุกขชาติวังปอพาน จังหวัดนครพนม สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น จ.น่าน และ สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ตามพระราชเสาวนีย์ฯ จ.นราธิวาส เป็นต้น ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะได้ดำเนินการเปิดสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ให้ประชาชนได้เข้ามาผักผ่อนและใช้ประโยชน์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตามนโยบายของรัฐบาลให้ครบตามแผนที่ตั้งไว้ภายในปี 2561 นี้

ข้อมูล : นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  
หน่วยงาน  :  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

แกลเลอรี่