ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทำงานติดตามความเดือดร้อนของประชาชนกรณีที่ดินป่าไม้ จ.พังงา ตามนโยบายข้อสั่งการของ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. (23 เม.ย.61)