Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

“ตรวจเรือประมงนครศรีธรรมราช ไม่พบผิดกฎหมาย”

“ตรวจเรือประมงนครศรีธรรมราช ไม่พบผิดกฎหมาย”

“ตรวจเรือประมงนครศรีธรรมราช ไม่พบผิดกฎหมาย”
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่๖ (สงขลา) นำเรือ ทช.๘๐๖ และ ๓๐๑ ตรวจตราป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ไร้การควบคุม (IUU) พื้นที่ทะเลนครศรีธรรมราช รวม ๒ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ และเรืออวนลากคานถ่าง ผลไม่พบความผิดตามกฎหมาย มีเอกสารทะเบียนเรือและการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำและที่เกี่ยวข้องครบถ้วน จึงประชาสัมพันธ์การทำการประมงแบบถูกกฎหมาย ไม่ให้ละเมิดและกระทำผิด พรบ.ทช.๒๕๕๘ พระราชกำหนดประมง ๒๕๕๘ และคำสั่ง คสช.ต่างๆ