ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลาดตระเวนพบแม่เต่าตนุวางไข่ใกล้ทางเดินลงชายหาดกว่า 100 ฟอง ก่อนขุดย้ายเพื่อป้องกันการถูกล่า"

"เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลาดตระเวนพบแม่เต่าตนุวางไข่ใกล้ทางเดินลงชายหาดกว่า 100 ฟอง ก่อนขุดย้ายเพื่อป้องกันการถูกล่า"

"เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลาดตระเวนพบแม่เต่าตนุวางไข่ใกล้ทางเดินลงชายหาดกว่า 100 ฟอง ก่อนขุดย้ายเพื่อป้องกันการถูกล่า"

20 เม.ย. 61 เวลา 07.00 น. นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและคณะเจ้าหน้าที่ ทำการขุดย้ายไข่เต่าตนุเพื่อป้องกันการถูกล่าจากสัตว์ผู้ล่า เนื่องจากจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ใกล้เส้นทางเดินลงชายหาด ซึ่งจากการขุดย้ายในครั้งนี้นับจำนวนไข่เต่าได้จำนวน 105 ฟอง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ 19 เม.ย. 61 เวลา 22.30 น. หัวหน้าอุทยานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ สล.1(เกาะเมียง) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ออกลาดตระเวนเพื่อสำรวจการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล ปรากฏว่าเมื่อลาดตระเวนถึงหาดนุ้ยเกาะเมียงพบเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ จำนวน 1 ตัว บริเวณทางเดินลงชายหาดของหาดนุ้ย คณะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรมพบว่าแม่เต่าเริ่มขุดหลุม เวลา 22.30 น. และได้ทำการย้ายเพื่อขุดหลุมใหม่เนื่องจากหลุมแรกพบรากไม้ทำให้ไม่สามารถเจาะหลุมสำหรับวางไข่ได้ แม่เต่าได้เริ่มวางไข่ เวลา 23.30 น. ฝังกลบเวลา 23.45 น. เมื่อแม่เต่าวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการวัดขนาดของแม่เต่าโดยวัดจากหัวถึงหาง ยาว 120 ซม.วัดจากกระดองซ้ายไปขวายาว 70 ซม.คณะเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์จนแม่เต่าลงทะเลเวลา 00.20 น. เพื่อวางแผนและดำเนินการขุดย้ายในช่วงเช้าที่ผ่านมา

แกลเลอรี่