ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดป่าในเมือง “ทุ่งโปรงทอง” มหัศจรรย์ป่าชายเลน

ทส. เปิดป่าในเมือง “ทุ่งโปรงทอง” มหัศจรรย์ป่าชายเลน

     เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส พื้นที่ครอบคลุมกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ ใหญ่ที่สุดในเมืองระยอง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งศึกษาธรรมชาติ ณ บริเวณปากแม่น้ำประแส ท้องที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง
     โดยโครงการดังกล่าว เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนประแส และป่าพังราด และอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ และแหล่งที่มีป่าชายเลนที่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดใน จ.ระยอง มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า ๖,๐๐๐ ไร่ ที่สำคัญถือเป็นพื้นที่ ที่มหัศจรรย์และมีความสวยงามอย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณทุ่งโปรงทอง ซึ่งมีต้นโปรง ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ประมาณ ๑ พันไร่  ต้นโปรง ขึ้นเบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวเหลืองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง เมื่อใบถูกแสงแดดจะสะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง จนชาวบ้านเรียกบริเวณดังกล่าวว่าทุ่งโปรงทองและบริเวณดังกล่าว ยังมีต้นโกงกาง ต้นแสม ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มเป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้างความตื่นตาประทับใจให้ กับนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติป่าโปรงทอง อีกทั้ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จัดทำศาลาเรียนรู้/พักผ่อน ป้ายสื่อความรู้ด้านระบบนิเวศป่าชายเลน จัดทำหอชมเรือนยอดไม้  ปรับปรุงทางเดินศึกษาธรรมชาติจัดทำเรือนเพาะชำกล้าไม้ชุมชน จัดทำศูนย์เพาะพันธุ์ปู สัตว์น้ำป่าชายเลน และจัดทำป้ายสื่อความหมายพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ตามแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าชายเลนในเมืองได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ จ.ระยอง เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

     สำหรับโครงการป่าในเมืองของ ทช. มี ๒๔ แห่งใน ๑๗ จังหวัด โดยเปิดไปแล้ว ๕ แห่งคือ ป่าในเมืองพระเจดีย์กลางน้ำที่สวนสาธารณะโขดปอชุมชนเนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง , ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี , ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ – แหลมทราย  ต.พุมเรียง  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี , ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์  ต.ลีเล็ด  อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และในครั้งนี้ป่าในเมืองทุ่งโปรงทอง ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง

 

ภาพ : ปริญญา , ข่าว/เผยแพร่ : ระพีพัฒน์

แกลเลอรี่