ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” พื้นที่ภาคตะวันออก ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง

ทส. เปิดโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” พื้นที่ภาคตะวันออก ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จังหวัดระยอง

     ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ การรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่า และมีนโยบายให้พัฒนาป่าในเขตเมืองขึ้น
จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดทำโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ดำเนินโครงการป่าในเมืองจำนวน ๙๙ แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ๕๑ แห่ง กรมป่าไม้ ๒๘ แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒๐ แห่ง และพร้อมเปิดเพิ่มอีกหลายแห่ง หากพื้นที่มีความเหมาะสม โดยหวังให้ประชาชนภายในเขตเมืองได้มีสถานที่ออกกำลังกายมีแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ระบบนิเวศ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ช่วยลดมลภาวะและสร้างสภาพแวดล้อมภายในเมืองให้ดีขึ้น

     การดำเนินโครงการ "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" จะใช้พื้นที่ของวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติฯ  โดยได้มีการกำหนดรูปแบบพื้นที่เพื้อให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมาย ลานกีฬา
ลานกิจกรรม ลานดนตรี ตลาดประชารัฐ เส้นทางจักรยาน ทางเดิน วิ่ง หรือการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกำหนดพื้นที่ไว้ ๕๑ แห่ง และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มีการเปิดโครงการไปแล้ว ๑๕ แห่ง (รวมสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ) และจะทยอยเปิดจนกว่าจะครบจำนวน

     โดยในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการป่าในเมือง กิจกรรมปั่นจักรยานจากสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด  กิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด การสาธิตการกู้ชีพทางทะเล กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ ฯลฯ

 

ภาพ : ปริญญา , ข่าว/เผยแพร่ : ระพีพัฒน์

 

แกลเลอรี่