ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงพื้นที่ตรวจราชการ ภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2561

การลงพื้นที่ตรวจราชการ ภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 เมษายน 2561