ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงพื้นที่ตรวจราชการ ภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพพล ศรีสุข) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 26 เมษายน 2561