ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.ทส.

ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล  (WWF) สำนักงานประเทศไทย เข้าเยี่ยมคาราวะ รมว.ทส.

                    วันนี้ (30 เมษายน 2561) นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) สำนักงานประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Gordon Hall Congdon JR ผู้จัดการฝ่ายงานอนุรักษ์ และ Mr. James Compton ผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชีย องค์กร TRAFFIC ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

                   ในโอกาสนี้ WWF ได้นำเสนอข้อมูลการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย โดยเสนอให้ประเทศไทยปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018 และรับรองปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย    ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งถึงการดำเนินงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมาย และขอให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสถานการณ์เรื่องช้างในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนของช้างบ้านนั้น ประเทศไทยมีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน  การที่จะให้ประเทศไทยปิดตลาดการค้างาช้างภายในประเทศอาจเป็นการทำลายวัฒนธรรมที่มีมา สำหรับในส่วนของช้างแอฟริกันนั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างมากในการร่วมกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย และได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ มีผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งด้านข้อมูล และแนวทางที่ประเทศไทยได้ดำเนินการไว้ เพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วมในการประชุม Illegal Wildlife Trade Conference: London 2018

ภาพ: ปริญญา, ข่าวและเผยแพร่: ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่