ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูลหลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

ทส. รับมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูลหลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  (UNESCO Global Geoparks)

          วันนี้ (1 พ.ค. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอุทยานธรณีสตูล หลังได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบจาก Dr. Benno Boer (Chief of Natural Sciences of UNESCO Bangkok office) ผู้แทนสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

           พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมทรัพยากรธรณีเริ่มส่งเสริมการพัฒนาอุทยานธรณีสตูลตั้งแต่ปี 2553 ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งหว้า ละงู มะนังและอำเภอเมือง โดยจังหวัดได้จัดตั้งเป็นอุทยานธรณีสตูล เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ต่อมาวันที่  6 ธันวาคม 2559 ได้รับประกาศเป็น “อุทยานธรณีระดับประเทศ” ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบเสนอให้อุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และ มื่อวันที่ 17 เมษายน 2561  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งผลการพิจารณารับรองอุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก อย่างเป็นทางการผ่านหน้าเว็บไซต์ www.unesco.org  ประกาศให้เป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geoparks) นับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ที่เรามีอุทยานธรณีระดับโลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จัดเป็นประเทศในลำดับที่ 38 ของโลกและเป็นประเทศที่ 5 ของอาเซียน

          ทั้งนี้ ดร.ทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ศักยภาพในการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ หรือระดับโลก อีกหลายแห่ง อาทิ 1) อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี  2) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก จังหวัดตาก 3) อุทยานธรณีโคราช จังหวัดนครราชสีมา 4) อุทยานธรณีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งขณะนี้อุทยานธรณีโคราชและอุทยานธรณีผาชัน - สามพันโบก ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาประเมินการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแล้ว และมีแผนที่จะผลักดันเสนอให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในอนาคตอันใกล้ต่อไป

 

 

ข่าว/ภาพ : กรมทรัพยากรธรณี    เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่