ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป. ประชุมเตรียมการนำเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ

สป. ประชุมเตรียมการนำเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ

               สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมเตรียมการนำเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอำนวยการ เพื่อร่วมกันพิจารณา One Page ร่างแผนปฏิรูปองค์การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มอำนวยการ โดยในวันนี้ (2 พฤษภาคม 2561) นายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

ภาพ : สุภาภร , ข่าว/เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่