ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัด Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

สป.ทส. จัด Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า

   วันนี้ (3 พ.ค. 61) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม Morning Talk “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า” เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนพร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและ VDO Conference ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   การประชุมในครั้งนี้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่ง ศทส. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี และระบบสื่อสาร รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฝากหน่วยงานในพื้นที่ในฐานะผู้ใช้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการใช้ระบบ ให้แจ้งมาที่หน่วยงานส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นต่อไป

 

ข่าว : รดินธร / ภาพและเผยแพร่ : ชิชาญา

แกลเลอรี่