ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมติดตามการดำเนินงานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมติดตามการดำเนินงานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

     วันนี้ (๓ พ.ค. ๖๑) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: ระพีพัฒน์

แกลเลอรี่