ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับเรื่องร้องเรียนเรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน

ทส. รับเรื่องร้องเรียนเรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียนกรณีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
     
   วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือกลุ่มพีมูฟ โดยแกนนำกลุ่มพีมูฟได้เสนอให้ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ แกนนำได้เรียกร้องและขอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันต่อไป
     
   โดยหลังจากการประชุมหารือและชี้แจงข้อเสนอต่างๆ เสร็จสิ้น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้แทนกระทรวงฯ รับยื่นข้อเสนอจากแกนนำกลุ่ม พีมูฟ พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทั้งนี้ กลุ่มพีมูฟ จะติดตามผลการยื่นข้อเสนอดังกล่าวต่อไป
     
   การประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดทส. เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพและเผยแพร่: อนุชา, ข่าว: แก้วใจ

แกลเลอรี่