ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเรียกร้อง ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

ทส. ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและรับฟังข้อเรียกร้อง ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย

                 สืบเนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือกลุ่ม P-move ได้เดินทางมาเสนอข้อเรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกิน โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนไปแล้วนั้น

                วันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือกลุ่ม P-move ได้เดินทางมารับฟังข้อสรุปที่ได้เสนอไปแล้ว โดยมีฑนายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เรียกร้องขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎร โดยในวันนี้แกนนำกลุ่ม P-move ได้เสนอประเด็นข้อเรียกร้อง จำนวน 9 กรณี  อาทิ การยุติการดำเนินคดีกับชาวบ้าน การชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการคืนพื้นที่ การส่งมอบพื้นที่ในรูปแบบโฉนดชุมชน การยกเลิกสวนป่า เป็นต้น และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ซึ่งในเบื้องต้นกรมป่าไม้ได้แจ้งในที่ประชุมว่าจะดำเนินการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อยุติและแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ตามข้อเรียกร้อง ต่อไป

               การประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมหารือ ประกอบด้วย  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.

แกลเลอรี่