ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผู้ตรวจ ทส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

ผู้ตรวจ ทส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.พ. ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โอกาสนี้ เข้าชมการอนุรักษ์พรรณไม้ ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และCanopy Walks เส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่