ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช.หารือแนวทางลดปริมาณขยะปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน

ทช.หารือแนวทางลดปริมาณขยะปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน

ทช.หารือแนวทางลดปริมาณขยะปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน โดยทุ่นกักขยะ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย ฐานทัพเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สำนักงานสิ่งแวดล้อมสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางในการศึกษาประเภทและปริมาณของขยะจากแม่น้ำที่ถูกพัดพาลงสู่ทะเล และศึกษาประสิทธิภาพของทุ่นกักขยะสำหรับการบริหารจัดการขยะปากแม่น้ำ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการจัดทำทุ่นกักขยะจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ดี มีความทนทานต่อความร้อนและแสงแดด ไม่ติดไฟ สามารถลอยสูงเหนือน้ำได้ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร และใต้น้ำไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร มีแถบสะท้อนแสงและไฟกระพริบที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรทางน้ำพร้อมอวนสำหรับกักขยะใต้น้ำ และมีความลึกไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ขนาดความกว้างของตาอวนไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เพื่อป้องกันสัตว์น้ำวัยอ่อนมาติด ด้านล่างมีโซ่สำหรับผูกกับฐานหรือเสาใต้น้ำอย่างน้อย 4 เส้นต่อชุด

แกลเลอรี่