ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)"

"อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)"

"อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)"

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล #โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.) ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ได้แก่ นายสุรสีห์ น้อมเนียน นายพิษณุ พัฒนสุธิช สกุล และนายเกียรติศักดิ์ ช่วยสกุล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ชัยยา พิพิธกุล ถ่ายภา

แกลเลอรี่