ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านป่าชายเลน ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านป่าชายเลน  ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                   วันนี้ (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านป่าชายเลน (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON RELATING TO PILOT COOPERATION ON MANGROVE CONSERVATION) กับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน – จีน (The China – ASEAN Environmental Cooperation Center) และมูลนิธิอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำเซินเจิ้น (The Shenzhen Mangrove Wetlands Conservation Foundation) ในการสัมมนาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน – จีน ด้านการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยร่างความร่วมมือดังกล่าวเป็นกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยร่วมกันในด้านป่าชายเลน ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน ผู้เข้าร่วมพิธีการลงนามประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากประเทศอาเซียน และประเทศจีน ประมาณ ๕๐ คน

ภาพ/ข่าว : กองการต่างประเทศ /เผยแพร่: จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่