ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมการป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 13 (13rd United Nations Forum on Forest:UNFF13)

การประชุมการป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 13 (13rd United Nations Forum on Forest:UNFF13)
การประชุมการป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 13 (13rd United Nations Forum on Forest:UNFF13)
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมการป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 13 (13rd United Nations Forum on Forest:UNFF13) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2016 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นิวยอร์ก มีวาระสำคัญของการประชุม เป็นการติดตาม ประเมิน และเสริมสร้างความแข็งแข็งในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านป่าไม้แห่งสหประชาชาติ 2017-2030 (United Nations Strategric Plan on Forest 3017-2030) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการกำหนดและบูรณาแผนการดำเนินให้สอดคล้องและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ 193 ประเทศ และ 40 องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม
 
สำหรับประเทศไทย มีเอกอัครราชฑูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นหัวหน้าคณะ องค์ประกอบผู้แทนไทย / นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ผู้แทน ทส. / นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ / ผู้แทนจาก อส. นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช และ นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผอ.กองการต่างประเทศ อส. / นายวิจารณ์ มีผล จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม

แกลเลอรี่