ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อจน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง

อจน. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง

กปภ.สำนักงานใหญ่ นายชีระ วงศบูรณะ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือ โครงการพี่เลี้ยง โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันบูรณาการองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร บุคลากร กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้แน่นแฟ้นเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของประเทศในอนาคต ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แกลเลอรี่