ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สสภ. 6 จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดนนทบุรี สืบสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามศาตร์พระราชา

สสภ. 6 จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดนนทบุรี สืบสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามศาตร์พระราชา
สสภ. 6 จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดนนทบุรี สืบสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามศาตร์พระราชา
 
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 61 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่าย ทสม.จังหวัดนนทบุรี สืบสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามศาตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมี ทสม.จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน 100 คน สำหรับวันที่สองได้มีการศึกษาทำกิจกรรม"หาดสวย น้ำใส ทสม.นนทบุรีร่วมใจ เก็บขยะหาดชะอำ" ร่วมกับเทศบาลเมืองชะอำ โดยเก็บขยะบนชายหาดชะอำระยะทาง 5 กิโลเมตร และไปศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ ทสม.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการสรุปและนำเสนอความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

แกลเลอรี่