ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สสภ.6 ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการลงพื้นที่พบประชาชน ตาม โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

สสภ.6 ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการลงพื้นที่พบประชาชน ตาม โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดย นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) และส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการลงพื้นที่พบประชาชน ตาม โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอของประชาชนในหมู่บ้านที่มีกระบวนการจัดการปัญหาความต้องการของหมู่บ้านดีเด่น ภายใต้แนวคิด "หลังบางโมเดล" ณ หมู่บ้านวัดหลังบาง หมู่ที่ 5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดย สสภ.6 ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรวมใจรักษ์น้ำและนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ รวมถึงการจัดการน้ำเสียในชุมชนหลังบางด้วย

แกลเลอรี่