ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทสจ.มุกดาหาร ปฏิบัติการสำรวจป่าสงวนแห่งชาติ

ทสจ.มุกดาหาร ปฏิบัติการสำรวจป่าสงวนแห่งชาติ
ทสจ.มุกดาหาร ปฏิบัติการสำรวจป่าสงวนแห่งชาติ
 
วันที่ 9 พ.ค.61 นายสุรเดช อัคราช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปฏิบัติงานดังนี้
1.ร่วมกับผอ ศูนย์ป่าไม้มุกดาหารและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย) ตรวจสอบพื้นที่ กรณีได้รับแจ้งจากราษฎร ว่ามีการบุกรุกพื้นที่ ในท้องที่บ้านแก้ง ม.13 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง(พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู) หลายจุด จึงได้เข้าตรวจสอบ พบการบุกรุกพื้นที่จริงจำนวน 4 จุด และพื้นที่สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายการบุกรุกอีกหลายแปลง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
2.ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1(คำป่าหลาย) จนท.สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน กลุ่มรสทป.บ้านโคก ลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อดูความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการปลูกป่า บริเวณพื้นที่บุกรุกท้องที่บ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู) เพื่อเตรียมการปลูกป่าในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตามกำหนดการตรวจราชการของปลัดกระทรวง ทส . ซึ่งพื้นที่มีความเหมาะสม
3.ดูพื้นที่ที่เตรียมทำการตัดไม้ยางพาราเพื่อทวงคืนผืนป่า (แปลงตรวจยึดปลูกยางพาราที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว)ตามมาตรา 25. พื้นที่ประมาณ 24 ไร่ ยางพาราประมาณ 900 ต้น ในท้องที่ป่าชุมชนภูขวาง (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู ซึ่งมอบหมายหน่วยฯ มห.1เร่งดำเนินการโดยด่วน

แกลเลอรี่