ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ผู้แทน สปป.ลาว เยี่ยมชมป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สวนพฤกษฯไปสอนทำสิ่งประดิษฐ์เทียมไม้"

"ผู้แทน สปป.ลาว เยี่ยมชมป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สวนพฤกษฯไปสอนทำสิ่งประดิษฐ์เทียมไม้"

"ผู้แทน สปป.ลาว เยี่ยมชมป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สวนพฤกษฯไปสอนทำสิ่งประดิษฐ์เทียมไม้"

วานนี้ ( 9 พ.ค.61) เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ จำนงค์ศิริศักด์ ผอ.สบอ.11 พร้อมคณะ และนายอำเภอวังทองร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (ลาว ไทย เมียรมาร์ ) ครั้งท่ี 4 (THE 4 th LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 240 คน เข้าเยี่ยมชม"โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

ทั้งนี้ได้พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ ชมดนตรีในสวน ชมตลาดประชารัฐ ร่วมปั่นจักรยานชมบรรยากาศ

นอกจากนี้ผู้แทนระเบียงเศรษฐกิจ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มีความประสงค์และสนใจจะให้ทางสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานไปถ่ายทอดวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์วัสดุเทียมไม้ด้วย

"ผู้แทน สปป.ลาว เยี่ยมชมป่าในเมือง สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน เตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สวนพฤกษฯไปสอนทำสิ่งประดิษฐ์เทียมไม้"

วานนี้ ( 9 พ.ค.61) เวลา 11.30 น.นายนิพนธ์ จำนงค์ศิริศักด์ ผอ.สบอ.11 พร้อมคณะ และนายอำเภอวังทองร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำใย (ลาว ไทย เมียรมาร์ ) ครั้งท่ี 4 (THE 4 th LIMEC International Conference LIMEC Connectivity ) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 240 คน เข้าเยี่ยมชม"โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

ทั้งนี้ได้พาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเทียมไม้ ชมดนตรีในสวน ชมตลาดประชารัฐ ร่วมปั่นจักรยานชมบรรยากาศ

นอกจากนี้ผู้แทนระเบียงเศรษฐกิจ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว และ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก มีความประสงค์และสนใจจะให้ทางสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานไปถ่ายทอดวิธีการทำสิ่งประดิษฐ์วัสดุเทียมไม้ด้วย

แกลเลอรี่