ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทช. ร่วมชุมชนทำแนวเขตอนุรักษ์ในทะเลสาบสงขลา

ทช. ร่วมชุมชนทำแนวเขตอนุรักษ์ในทะเลสาบสงขลา

ทช. ร่วมชุมชนทำแนวเขตอนุรักษ์ในทะเลสาบสงขลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่6 (สงขลา) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง และชุมชนชายฝั่งบ้านใหม่ ผู้นำชุมชน เยาวชน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดวางทุ่นแสดงแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสาบสงขลา เพื่อการอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 10 ชุด พื้นที่ประมาณ 250 ไร่ บริเวณบ้านใหม่ ม.1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา