ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทธ. เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

ทธ. เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 กรมทรัพยากรธรณี และศูนย์วิจัยนานาชาติด้านเทือกเขาหินปูน(IRCK)สถาบันธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน (IKG ) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ที่ประชุมได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการการศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยาฐานรากตามแนวเส้นทางรถไฟทางคู่ โครงการการศึกษาภูมิประเทศแบบหินปูนในทะเล (Marine Karst)  และการสำรวจธรณีวิทยาในประเทศไทย โดยมีนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

แกลเลอรี่